Nieuws

Vacature Projectmanager

Published on
wo, 14/06/2017 - 14:42

Het Agentschap Integratie en Inburgering, waarvan bon deel uitmaakt, zoekt:

Vacature Data-analist

Published on
za, 10/06/2017 - 14:35

Het Agentschap Integratie en Inburgering, waarvan bon deel uitmaakt, zoekt een Data-analist.

De kern van je opdracht is kwaliteitsvol cijfermateriaal (kerncijfers en indicatoren) verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten. Zo voorzie je kwantitatieve communicatie en rapportering rond het Agentschap en haar werking voor intern gebruik en voor externe klanten. 

Meer informatie vind je in bijlage.

Vacature Lokale coördinator

Published on
wo, 03/05/2017 - 15:33

Als lokale coördinator ben je verantwoordelijke voor de uitbouw en kwaliteitsvolle werking van de Operationele Diensten binnen je subregio. Je beschikt daartoe over een team van een 15-tal medewerkers die expert zijn op het gebied van integratie, inburgering en Nederlands als tweede taal.

Lees de volledige vacature in de bijgevoegde pdf.

Vacature Expert Communicatie

Published on
di, 25/10/2016 - 17:40

Je draagt samen met je communicatiecollega’s zorg voor de interne en externe communicatie van het Agentschap zodat onze werking bij een breed publiek en alle stakeholders bekend is.

Je overlegt met verschillende afdelingen om hun boodschap te vertalen naar een taal die onze doelgroepen begrijpen.

Met jouw communicatieprojecten enthousiasmeer je inburgeraars en actoren om met ons samen te werken.

Vacature Expert Competentiemeting Sociaal Tolken en Vertalen

Published on
di, 25/10/2016 - 14:08

Als expert competentiemeting sta je in voor het beheer, de organisatie, begeleiding en beoordeling van kandidaat-sociaal tolken. Je werkt daartoe nauw samen met de andere medewerkers van de Dienst Certificering.

Ontdek de volledige vacature in bijgaande pdf.

Vacature Administratief medewerker Dienst sociaal tolken en vertalen

Published on
di, 25/10/2016 - 14:06

 

Als administratief medewerker bied je op een kwaliteitsvolle wijze administratieve ondersteuning aan de dienst sociaal tolken en vertalen.

Ontdek de volledige vacature in bijgaande pdf.

Vacature Matcher

Published on
di, 25/10/2016 - 10:20

Als matcher registreer je de vraag naar tolk- en vertaalhulp en matcht deze met het aanbod van het Agentschap Integratie en Inburgering (afstandstolken, tolken ter plaatse en vertalingen). Je verzorgt de dagelijkse contacten met afnemers van sociaal tolk- en vertaalhulp en sociaal tolken en vertalen. Je biedt administratieve ondersteuning in het beheer van data en samenwerkingsakkoorden. Je volgt de nodige procedures op i.f.v.

Vacature Expert Procesbegeleiding

Published on
wo, 28/09/2016 - 10:38

Je ondersteunt de dienstverlening van het Agentschap Integratie & Inburgering aan burgers en diensten d.m.v. methodiek- en expertiseontwikkeling en kwaliteitsbewaking.

Op Reis in de Caravan

Published on
ma, 12/09/2016 - 10:50

Kom praten met inburgeraars en ondek welke reis zij achter de rug hebben. Zij zijn ook benieuwd naar ùw verhaal!  Zes dagen, zes toplocaties in Brussel.

Vacature Expert Integratie - Domein Onderwijs

Published on
ma, 29/08/2016 - 16:25

Je focus ligt op het domein Onderwijs. Je bouwt inhoudelijke expertise op en werkt een ondersteunend aanbod uit naar onderwijsinstellingen en partners in het onderwijsveld toe.

Pagina's