Over bon

bon is het Brussels onthaalbureau voor inburgering. bon onthaalt mensen van buitenlandse origine die een minimum verblijfstatuut hebben van drie maanden. Nieuwkomers, maar ook mensen van een andere origine die al langer in Brussel wonen, kunnen bij bon terecht voor een gratis inburgeringsprogramma.

bon geeft duidelijke en juiste informatie over leven, werken en wonen in België en Brussel, maar ook over wat wettelijk mag en moet. Die cursussen biedt bon aan in meer dan 20 contacttalen. Bovendien werkt bon nauw samen met het Huis van het Nederlands Brussel om inburgeraars op een aangename manier Nederlands te leren. De deelnemers krijgen individuele begeleiding en toekomstgerichte workshops rond werk, opleiding en participatie aan de samenleving.

Ook minderjarigen zijn welkom. bon verwijst minderjarige nieuwkomers actief door naar het onthaalonderwijs. We werken samen met verschillende partners om anderstalige minderjarigen socio-culturele activiteiten voor te stellen.

 

Agentschap Integratie en Inburgering

Sinds 1 januari 2015 hoort bon bij het Agentschap Integratie en Inburgering, dat het Vlaams integratiebeleid ondersteunt. Je vindt in het Agentschap alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal tolken en vertalen (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen).

Onze uitdaging

We zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt. Dat vraagt inspanningen. Van iedereen.

De uitdagingen zijn groot. Denk maar aan de toenemende diversiteit in je gemeente, op de werkvloer, in scholen of de groeiende talendiversiteit.

Hoe ga je als lokaal bestuur, organisatie of burger daarmee om? En: hoe zorg je ervoor dat een persoon van buitenlandse herkomst zijn/haar talenten optimaal kan ontplooien en inzetten in Vlaanderen of Brussel?

We begeleiden je daarbij door te zorgen voor een kwaliteitsvol aanbod. Op maat en vertrekkend vanuit de praktijk.

UITGESTELD: Netwerkdag Cultuursensitieve Zorg

Laat je tijdens deze netwerkdag inspireren om met cultuursensitieve zorg aan de slag te gaan en maak kennis met andere organisaties die hiermee bezig zijn.

Ontmoeting met de Taiwanese delegatie

De Taiwanese delegatie op bezoek

Op maandag 25 april verwelkomde bon de Taiwanese vertegenwoordiging in België, om hen kennis te laten maken met ons inburgeringsbeleid.

Groep in klaslokaal

17/06 Netwerkdag toegankelijkheid - Urban Training Brussel

Toegankelijkheid is een zeer belangrijke factor binnen de werking van jeugdorganisaties en opleidingscentra. Neem deel aan de lerend netwerkdag van Urban Training Brussel rond dit thema op vrijdag 17 juni.