بُن برای شما چه فایده‌ای دارد؟

آیا در بروکسل زندگی می‌کنید؟ آیا خارجی هستید؟ آیا می‌خواهید راهتان را در بروکسل، فلاندرن، و بلژیک سریع‌تر پیدا کنید؟ پس بُن جای مناسبی برای شماست. شما در بُن می‌توانید دربارهٔ سکونت، کار، و زندگی در بروکسل اطلاعات بیشتری کسب کنید. اگر شما هم واجد شرایط باشید، می‌توانید از یک برنامهٔ رایگان راهیابی به جامعه، شامل چند دوره و مشاورهٔ فردی، بهره‌مند شوید. در پایان این برنامه، به شما گواهی راهیابی به جامعه داده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر، با مشاوران ما تماس بگیرید.

هفت دلیل خوب برای شرکت در این برنامه

 • راه خود را در بروکسل سریع‌تر پیدا می‌کنید.
 • زبان ندرلندی، یعنی یکی از زبان‌های رسمی بلژیک، را یاد می‌گیرید که امتیازی برای سکونت و کار در بروکسل است.
 • در ارزش یابی مدارک تحصیلی‌تان به شما کمک می‌کنیم.
 • در طی دوره، ترتیبی می‌دهیم که از بچه‌های شما نگهداری ‌شود.
 • ...

این برنامه شامل این بخش‌هاست:

 • دورهٔ آشنایی با جامعه
 • دورهٔ مقدماتی زبان ندرلندی
 • مشاورهٔ فردی
 • ...

Next course

دوره بعدی شهروند گرایی و شناخت جامعه به زبان فارسی/دری در تاریخ  آغاز می شود.

 • 7/1 - 20/2
 • 2/3 - 28/4
 • 11/5 - 25/6
 • 1/7 - 28/7
 • 3/8 - 26/8
 • 7/9 - 29/10
 • 9/11 - 17/12