Ateliers P - Participatieworkshops

groep mensen aan tafel

Ateliers P zijn digitale of fysieke workshops, infosessies of uitstapjes. Het is een vrijblijvend en aanvullend programma bij het inburgeringstraject al naargelang de persoonlijke noden van de cursist.  

Doelstellingen 

 • De ‘P’ van Ateliers P staat voor 'Participatie'. We vergroten de participatiekansen en het netwerk van de cursisten.
 • We stimuleren cursisten om hun talenten te ontdekken en ermee aan de slag te gaan.
 • We spelen flexibel in op de noden van onze cursisten.
 • We stimuleren contact tussen Brusselse organisaties en onze cursisten.
 • We hebben oog voor structurele drempels in het aanbod van organisaties, signaleren die aan de organisatie en geven suggesties om de toegankelijkheid van hun werking te vergroten.

Inhoud

De workshops kunnen gericht zijn op vrijetijdsactiviteiten, bijscholing, algemene informatie in verscheidene talen over relevante thema’s, zoals:

 • diploma-erkenning,
 • welzijn,
 • juridische informatie,
 • sportaanbod,
 • cultureel aanbod,
 • samenleving,
 • ...

Voor wie?

Dit aanbod is voorbehouden voor cursisten en ex-cursisten van bon.

Door wie?

Voor onze ateliers werken we samen met partners, medewerkers van bon of ex-cursisten die experten zijn in de materie. Nieuwsgierig naar ons aanbod? Bekijk de agenda van de eerstvolgende Ateliers P.

Interesse?

Contacteer ons voor meer informatie of een voorstel via info@bon.be.
 

UITGESTELD: Netwerkdag Cultuursensitieve Zorg

Laat je tijdens deze netwerkdag inspireren om met cultuursensitieve zorg aan de slag te gaan en maak kennis met andere organisaties die hiermee bezig zijn.

Ontmoeting met de Taiwanese delegatie

De Taiwanese delegatie op bezoek

Op maandag 25 april verwelkomde bon de Taiwanese vertegenwoordiging in België, om hen kennis te laten maken met ons inburgeringsbeleid.

Groep in klaslokaal

17/06 Netwerkdag toegankelijkheid - Urban Training Brussel

Toegankelijkheid is een zeer belangrijke factor binnen de werking van jeugdorganisaties en opleidingscentra. Neem deel aan de lerend netwerkdag van Urban Training Brussel rond dit thema op vrijdag 17 juni.