Aanbod

We bieden gratis inburgeringsprogramma’s aan in ongeveer 20 talen. De cursussen vinden plaats op verschillende locaties en op verschillende tijdstippen. We houden rekening met je werk- en gezinssituatie. Op het einde krijg je een inburgeringsattest. Dat kan je helpen om de Belgische nationaliteit aan te vragen. Met het attest maak je ook meer kans om snel een job te vinden.

Wij spreken jouw taal of gaan op zoek naar een tolk. We maken tijd voor jou en luisteren naar je verhaal.

Een inburgeringsprogramma bestaat uit:

Intakegesprek

Om je zo goed mogelijk te helpen willen we je graag beter leren kennen. Tijdens een intakegesprek stellen we daarom vragen over je verwachtingen, talenkennis, hoogst behaalde diploma,... Zo kunnen we je een passend aanbod bieden.

Individuele begeleiding

Van zodra je start met een inburgeringsprogramma helpt je trajectbegeleider je bij alle stappen van je inburgeringstraject. Het is geen probleem als je nog geen of niet voldoende Nederlands kent. Je trajectbegeleider spreekt jouw taal of een andere taal die je begrijpt. Je kan bij hem of haar terecht met al je vragen.

We vertrekken vanuit jouw toekomstplannen en zoeken uit hoe we die samen kunnen realiseren. Je begeleider bekijkt ook wat je noden zijn, welke cursussen je wilt volgen, of je kinderopvang nodig hebt,... Als je een diploma hebt, dan zoeken we uit of dit erkend kan worden. Bij speciale vragen kan je begeleider je doorverwijzen naar de juiste diensten.

Cursus maatschappelijke oriëntatie

In deze cursus - ook wel integratie- of burgerschapscursus genoemd - leer je heel wat over het leven in België: de arbeidsmarkt, huisvesting, gezondheidszorg, transport, onderwijs voor je kinderen, Belgische gebruiken, je rechten en plichten… Je neemt deel aan groepsuitstappen, ontmoet anderen en schaaft allerlei vaardigheden bij. Deze cursus duurt gemiddeld 60 uur. Je volgt hem in je moedertaal of een taal die je goed begrijpt.

De inburgeringscursus vindt plaats op verschillende locaties en op verschillende tijdstippen. Op het einde krijg je een inburgeringsattest. Dit kan je helpen om de Belgische nationaliteit aan te vragen of om sneller een job te vinden. We kijken samen welke cursus het meest geschikt is voor jou.

Basiscursus Nederlands

Je talenkennis is erg belangrijk als je in België woont. Talen zijn nuttig bij je zoektocht naar werk en bij het contact met de school van je kinderen. Daarom helpen we je op weg om Nederlands te leren. Hiervoor werken we samen met het Huis van het Nederlands Brussel. Samen met hen bekijken we waar en wanneer je een cursus kan volgen.

Participatie

Je wilt van Brussel je thuis maken door mensen te ontmoeten en actief te zijn in de samenleving?

We bieden activiteiten en projecten aan om andere mensen te ontmoeten en Brussel te leren kennen. We organiseren workshops en infosessies rond opleiding, werk, welzijn en vrije tijd.

Samen met jou bekijken we of je zin hebt in vrijwilligerswerk, sport, cultuur of het verenigingsleven in Brussel.

Voor wie?

Iedereen die in het buitenland geboren is, ouder dan 18 jaar (*) is en in Brussel woont, komt in aanmerking om deel te nemen aan een inburgeringsprogramma. Meld je aan of contacteer ons voor meer info.

(*) We hebben ook een programma op maat voor minderjarigen.