په بون کی تاسی څه کولای شۍ؟

آیا تاسی په بروکسل کی استوګنه لرۍ؟ آیا تاسی بهرنی (خارجی) یاست؟ آیا غواړۍ چی په بروکسل ، فلاندرسیمه او بلجیم کی خپله لاره په چټکۍ سره پیدا کړۍ؟ بیا نو مونږ هغه خلک یو چی باید تاسی ورته مراجعه وکړۍ . له مونږ سره تاسی کولای شۍ په بروکسل کی د اوسیدو ، کار او استوګنی په هکله ډیر څه زده کړۍ . که تاسی د اړینو شرایطو لرونکی یاست ، د ادغام یا د ټولنی سره يوځای کیدلو(integration) یو وړیا پروګرام چی پکښی کورسونه او  شخصی سلاګانی او مشوری شاملی وی، تاسی ته دایر کړای شی . ددی پروګرام په بشپړولو سره به تاسی ته د تابعیت او ادغام د چمتووالی تصدیق درکړل شی . د نورو معلوماتو لپاره ژرترژره زمونږ له سلاکارونو سره اړیکه ټینګه کړۍ .