Vacature Matcher

Published on
di, 25/10/2016 - 10:20

Als matcher registreer je de vraag naar tolk- en vertaalhulp en matcht deze met het aanbod van het Agentschap Integratie en Inburgering (afstandstolken, tolken ter plaatse en vertalingen). Je verzorgt de dagelijkse contacten met afnemers van sociaal tolk- en vertaalhulp en sociaal tolken en vertalen. Je biedt administratieve ondersteuning in het beheer van data en samenwerkingsakkoorden. Je volgt de nodige procedures op i.f.v. een correcte registratie en verwerking van de tolk- en vertaalinterventies met het oog op een verdere afhandeling van facturatie en uitbetaling door de Dienst Financiën van de Afdeling Zakelijke Diensten. Je registreert klachten en problemen en signaleert deze aan het dienst-hoofd of de bevoegde collega binnen de dienst voor verdere opvolging. Je werkt samen met het diensthoofd en de andere collega’s aan de optimalisatie van de dienstverlening en de efficiënte uit-bouw van de dienst.

Ontdek snel de volledige vacature in bijgaande pdf.