Uitspraken debat “Brussel onthaalt” 23/04/2014

Published on
di, 29/04/2014 - 16:21

Naar aanleiding van 10 jaar inburgering organiseerde bon een debat over integratie en inburgering. Politici van beide taalgemeenschappen gingen met elkaar in debat in een tot de nok gevulde beursschouwburg.

De dames en heren van N-VA, FDF, Open vld, MR, Groen, sp.a , Ecolo en CD&V kregen volgende vragen: Wat betekent inburgering in Brussel? Welke rol ziet u voor de gemeenten en OCMW’s? Is integratie een achterhaald concept? Hoe ziet de VGC de regierol binnen EVA? Inburgering verplichten of niet? Is Brussel wel zo speciaal of maken de politici het moeilijker dan het is?

Het debat werd afgewisseld met filmpjes  van bon-medewerkers Jalloh en Farah, enkele intiemere gesprekken met de moderator in de zetel en door twee SMS-peilingen bij het publiek.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste uitspraken van de politici.

Khadija Zamouri (Open Vld)

 • Mijn ouders hebben nooit een inburgeringstraject gevolgd. Zij zijn heel hun leven sociaal gehandicapt geweest door een gebrek aan talenkennis. We moeten mensen absoluut zelfredzaam maken. Een duwtje in de rug en dan “van hieraf moet je gaan”, zoals in dat liedje.
 • Het is de taak van de minister om transversaal te werken. Bourgeois is tekortgeschoten wat betreft integratie.
 • Een Belgisch onthaalbeleid zou ideaal zijn.
 • Nu besef ik pas echt dat ik in het Vlaams parlement zit. Ik zal nog veel werk hebben in het Brussels parlement.
 • De essentiële vraag is: aan wie moeten nieuwkomers zich integreren? We moeten werken aan onze mentaliteit. En dat los je niet op met veel geld of met grote structuren.

Alain Maron (Ecolo)

 • Wij willen een “parcours d’accueil”, geen “parcours d’intégration”.
 • Het lijkt misschien alsof er een consensus bestaat tussen de Brusselse politici, maar dat is niet het geval. Wat is het doel van inburgering? De finaliteit van inburgering is niet dezelfde voor de verschillende partijen.
 • Nieuwkomers hebben één groot voordeel: ze zijn “ni flamand, ni wallon”.
 • Wij willen een gemeenschappelijk systeem voor inburgering in Brussel, georganiseerd door de GGC/COCOM. We moeten aan elke inburgeraar een gelijkwaardige behandeling en een parcours van dezelfde kwaliteit kunnen aanbieden. Er is nood aan een inhoudelijk samenwerkingsakkoord tussen de gemeenschappen: “Les communautés doivent se rapprocher à Bruxelles”. Dat wordt echter moeilijk als het beleid van de gemeenschappen ook afgestemd worden op bv. Antwerpen enerzijds en Luik anderzijds.

Brigitte Grouwels (CD&V)

 • Meertaligheid moet een streefdoel zijn voor alle jongeren in Brussel. In Brussel is niemand werkloos die de 2 talen spreekt (Nederlands en Frans).
 • We moeten verderbouwen op wat de gemeenschappen in Brussel al doen wat inburgering betreft. De GGC/COCOM moet een sluitend systeem ontwerpen en moet als toegangspoort dienen voor het inburgeringsbeleid in Brussel. We moeten het aanbod van de verschillende gemeenschappen op een gelijkwaardige manier aanbieden en voorstellen aan nieuwkomers.
 • Alle Brusselse diensten die afhangen van de gemeenschappen moeten cultuursensitiever worden, zich openstellen voor de noden van mensen die van elders komen.

Alexia Bertrand (MR)

 • Nieuwkomers moeten een gestructureerd aanbod krijgen.
 • We zitten aan Franstalige kant niet op dezelfde golflengte. MR vraagt al 10 jaar om een “parcours d'intégration”, met de nadruk op “intégration” en niet “accueil” of assimilatie.
 • Een verplichting wordt interessant als ze emancipatorisch is. Dat geldt voor onderwijs en ook voor inburgering.
 • Het inburgeringsbeleid moet groots zijn en gericht op lange termijn.
 • “Je veux me battre pour discrimination zero”.

Bernard Clerfayt (FDF)

 • Wij verdedigen een inburgeringstraject gebaseerd op het Vlaamse model.
 • “La question n'est pas la langue que l'on parle à la maison, la question c'est est-ce qu'on est  capable d'interagir avec la société?”. Niet iedereen moet de twee talen spreken.
 • “Comme beaucoup de choses à Bruxelles, l'intégration ça fonctionne et ça fonctionne pas. ” 
 • Wij willen dat het werk van de bestaande, Nederlandstalige én Franstalige vzw's en hun expertise gevaloriseerd worden.
 • We moeten nu geld investeren in inburgering want dat besparen we later uit.

Elke Van den Brandt (Groen)

 • Wij willen van taal geen voorwaarde maken voor andere rechten (bijvoorbeeld sociale woningen, jobs bij de overheid).
 • De gemeenschappen werken niet goed samen in Brussel en dat is op de kap van de Brusselaars. Laat ons van inburgering een Brussels verhaal maken op maat van de Brusselaars.
 • Groen gelooft niet dat de overheid de taak van de vzw's moet overnemen. De praktijk bewijst dat vzw's zoals bon en Foyer goed werk leveren.
 • Er moet een praktijktest komen voor discriminatie op de arbeidsmarkt.

Liesbeth Polspoel (sp.a)

 • Als jongeren van vreemde origine zelf een plaats innemen, is de integratie gelukt. Maar ik denk dat we nog niet zover staan, dat er nog altijd discriminatie is.
 • Voor nieuwkomers blijft het heel belangrijk dat we emanciperende instrumenten voorzien.
 • Inburgering moet gewestelijk georganiseerd worden, ingebed in de GGC/COCOM.
 • Er moeten voldoende geld en middelen komen voor een gewestelijke aanpak van inburgering, zodat elke nieuwkomer voldoende kansen krijgt.

Karl Vanlouwe, (N-VA)

 • Inburgering in Brussel is nog moeilijker dan in Vlaanderen want in Brussel heb je 2 talen nodig.
 • In Vlaanderen is inburgering al 10 jaar verplicht, in Brussel niet. Dat zijn 10 verloren jaren geweest. Gelukkig kiest de COCOF nu ook voor verplichting.
 • Vooral de verplichting is voor ons belangrijk. In de praktijk kan inburgering vanuit de 2 gemeenschappen georganiseerd worden.
 • Er moet meer inburgering komen in Brussel, en dat moet een verhaal van rechten en plichten zijn.