Urban Training Brussels

Urban Training Brussels

Wij leven in een zeer interessant en ook complex tijdperk. De wereld gaat met een enorme snelheid vooruit. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en hun effect op de samenleving en op het individu is aanzienlijk groot. De impact van deze snelle evolutie op jongeren is niet te onderschatten. Het beleid, het middenveld (onderwijs in het bijzonder) en de organisaties die met jongeren werken, proberen hen bij te staan in alle grote uitdagingen. Jeugdwerkers en organisaties leveren waardevol werk om jongeren te ondersteunen. Het lerend-netwerk Urban Training Brussels (UTB) zet nog een extra stap om hen te ondersteunen.  

Krachten bundelen


Urban Training Brussels is een netwerk van instellingen die werken met jongeren zonder diploma en centra of organisaties in Brussel die aan die jongeren buiten-gewone opleidingen bieden. Samen willen we het sterk groeiend aantal schoolverlaters terug aan boord halen en hen opleidingskansen bieden opdat zij niet – zonder enig diploma – hun kansen op de jobmarkt verliezen.  

Urban Training Brussels bundelt alle krachten om ervoor te zorgen dat deze jongeren tussen 17 en 25 jaar bij de opleidingscentra terecht komen waar zij vaardigheden kunnen ontwikkelen, waarmee ze kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt of naar verdere studies (deeltijds onderwijs, graduaten…) 

Jongeren toeleiden

Het lerend netwerk bekijkt hoe waardevolle initiatieven zoals Groep Intro, JES, Intec-Brussel, MolenGeek, … veel meer jongeren zonder diploma kunnen bereiken. Dergelijke organisaties motiveren hen en wakkeren hun leerlust aan. Wij willen deze centra stimuleren en de moegestreden jongeren naar hen toeleiden. Op die manier zullen de jongeren (al dan niet in bijzondere statuten) opnieuw op een spoor terecht komen dat leidt naar verdere studiemogelijkheden zoals graduaatsopleidingen. Hiervoor kan een samenwerking met een hogeschool uitgebouwd worden.  

Het belangrijkste element in het lerend-netwerk is het efficiënter maken van contacten tussen de jongerenorganisaties en de opleidinscentra. Te veel jongeren vinden vandaag de weg niet of hebben het vertrouwen in de reguliere systemen verloren. Dankzij de aandacht en begeleiding die ze in bepaalde opleidingen kunnen genieten, zullen zij geëngageerde burgers van morgen worden die onze maatschappij hard nodig heeft. 

Doe mee

Via dit lerend-netwerk bundelen wij onze krachten en kunnen we elkaar nog meer ondersteunen. Zo kunnen wij samen antwoorden bieden aan de noden van jongeren die meer ondersteuning nodig hebben.   

Als uw organisatie met jongeren werkt en wil deelnemen aan dit lerend netwerk, contacteer ons via onderstaande knop.