Project Local Welcoming Policies EU migrants

Published on
do, 23/04/2015 - 15:57

bon is in een tweejarig internationaal onderzoeksproject gestapt: “Local Welcoming Policies EU migrants”. Het project loopt vanaf begin dit jaar in 7 Europese steden: Brussel, Amsterdam, Hamburg, Kopenhagen, Dublin en Göteborg. Het uiteindelijke doel van het project is het creëren van een ‘ideaal’ onthaalbeleid voor EU-migranten. Dat beleid zal worden uitgevoerd in de deelnemende steden en kan daarna worden verspreid naar andere Europese steden.

In eerste instantie zal worden nagegaan hoe het onthaalbeleid voor leden van de Europese Unie er op dit moment uitziet. Met welke belemmeringen worden de mobiele EU-burgers geconfronteerd? Hoe verloopt de deelname aan het politieke en burgerlijke leven van de gastgemeenschap?

Na het onderzoek zullen de partnersteden ‘good practices’ uitwisselen. Op basis van de resultaten zullen de steden hun huidige onthaalaanbod aanpassen en verder ontwikkelen. Ze zullen ook hun personeel dat rechtstreeks in contact komt met de EU-migranten opleiden. Dit zal gebeuren in samenwerking met digitaal taalonderwijs en via “participatietools”, bijeenkomsten over lokale politieke participatie, onthaalevenementen, woningprojecten, enzoverder. Wordt vervolgd.