Traject in beeld

Werving & intake

Deelnemers die zich inschrijven krijgen een trajectbepaling op maat. Op aanvraag neemt bon een vrijstellingstoets af voor de cursus maatschappelijke oriëntatie.

Maatschappelijke oriëntatie

De cursus maatschappelijke oriëntatie wordt gegeven in een contacttaal van de deelnemer. In deze cursus steekt de inburgeraar heel wat op over het leven in België: de arbeidsmarkt, huisvesting, gezondheidszorg, transport, onderwijs voor je kinderen, Belgische gebruiken, rechten en plichten…. Cursisten gaan op groepsuitstap, ontmoeten anderen en schaven hun vaardigheden bij. De cursus duurt 60 uur.

Nederlands

Elke deelnemer die de cursus maatschappelijke oriëntatie volgt, krijgt nadien automatisch een plaatsje aangeboden in een cursus Nederlands. Het gaat om een intensieve basiscursus Nederlands tweede taal (NT2) van 120u, 180u of 240u, al naar gelang de noden van de inburgeraar. Voor de oriëntering werkt bon samen met het Huis van het Nederlands en erkende verstrekkers van de cursus Nederlands Tweede Taal: CVO Brussel, CVO Lethas en CBE Brusselleer.

Levensloopbaanoriëntatie

bon organiseert toekomstgerichte workshops en infosessies waar deelnemers meer te weten komen over werken, opleiding en vrije tijd. Trajectbegeleiders, consulenten maatschappelijke participatie en partnerorganisaties geven samen begeleiding voor het professionele, educatieve en sociale perspectief van de inburgeraars. bon zet zich enthousiast in voor inburgeraars die actief deel willen uitmaken van de Belgische samenleving en probeert hen aan te moedigen om via vrijwilligerswerk, sport en cultuur deel te nemen aan het Brusselse verenigingsleven.

Individuele trajectbegeleiding

Door het hele traject heen is bij bon individuele begeleiding voorzien. De trajectbegeleider spreekt met de inburgeraar in zijn eigen taal, een taal die hij goed begrijpt of met hulp van een tolk. De begeleiding omvat ondersteuning en coaching, werken aan zelfredzaamheid en doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten.

Inburgeringsattest

Bij een regelmatige deelname en na het doorlopen van alle onderdelen ontvangt de inburgeraar een inburgeringsattest.