Missie & visie

bon staat voor: ‘Brussels onthaalbureau’ en begeleidt mensen van vreemde origine op hun weg naar volwaardig burgerschap. Inburgering in Brussel is niet verplicht.

Sinds 1 januari 2015 hoort bon bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Het Agentschap ondersteunt het Vlaams integratiebeleid. Je vindt in het Agentschap alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal tolken en vertalen (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen).

Onze visie in een notendop:

  • bon is een Brusselse, pluralistische organisatie die werkt vanuit het tweetalige statuut en de meertaligheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • bon ziet inburgering als een interactief proces. bon biedt mensen van vreemde origine een specifiek programma aan dat hen de mogelijkheid geeft hun zelfredzaamheid te verhogen. Het doel van het inburgeringproces is een volwaardige, actieve deelname aan de samenleving die bijdraagt tot meer sociale cohesie.
  • bon wil de competenties van de deelnemers tot hun recht laten komen via een integrale dienstverlening.
  • bon wil haar deelnemers zo goed mogelijk bedienen met een laagdrempelige aanpak op maat.
  • bon streeft naar een dienstverlening die aantoonbaar duurzaam en kwaliteitsvol is.