bon van A tot Z

Diplomagelijkschakeling

De officiële procedure om na te gaan of een buitenlands diploma gelijkwaardig is aan een Vlaams, Brussels of Waals diploma in dezelfde studierichting.

Geïntegreerd doelenkader

Het geïntegreerd kader is een doelenplan om die competenties te versterken of te ontwikkelen die de zelfredzaamheid van de deelnemer bevorderen.

Huis van het Nederlands

De Brusselse organisatie waar anderstaligen informatie kunnen krijgen over het beschikbare aanbod Nederlands als tweede taal. Het Huis van het Nederlands werkt samen met het onthaalbureau om een gepast taalaanbod te vinden voor de inburgeringstrajecten.

Inburgeraar

De persoon - nieuwkomer of oudkomer - die het inburgeringsprogramma volgt bij bon of een ander onthaalbureau in Vlaanderen.

Inburgeringsprogramma

Het initiatief van de Vlaamse overheid om mensen van vreemde herkomst in Vlaanderen en Brussel zelfstandiger te maken door een cursus maatschappelijke oriëntatie en taallessen Nederlands aan te bieden. Een individueel toegewezen trajectbegeleider volgt hun traject op.

Inburgeringsdecreet

Het Vlaams decreet van 23 februari 2003 dat de inburgering van nieuwkomers in Vlaanderen regelt, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 2006 en 1 februari 2008.

Levensloopbaanoriëntatie

Het onderdeel van het inburgeringsprogramma waarin in overleg met de inburgeraar nagegaan wordt welke keuzes hij kan maken en welke stappen hij kan zetten om een professionele loopbaan (professionele loopbaanoriëntatie) uit te bouwen, om te studeren (educatief perspectief) of om in te stappen in socioculturele activiteiten (maatschappelijke participatie).

Maatschappelijke oriëntatie

Onderdeel van het inburgeringsprogramma in de vorm van een lessenreeks over het reilen en zeilen van de Belgische maatschappij in verschillende thema’s zoals huisvesting, werk zoeken, transport en gezondheid.

Nederlands als tweede taal (NT2)

Nederlandse taallessen voor volwassenen. Ook beschikbaar voor anderstaligen die zich hier vestigen of hier al langer verblijven.

Nieuwkomer

Het Vlaamse inburgeringsdecreet definieert een nieuwkomer als een meerderjarige met vreemde nationaliteit die minder dan een jaar in een Vlaamse of Brusselse gemeente ingeschreven is en die van plan is zich langer in België te vestigen.

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

Klas in het Nederlandstalig secundair onderwijs waar minderjarige, schoolgaande nieuwkomers een jaar lang kunnen wennen aan het Vlaamse onderwijssysteem en tegelijk intensief Nederlands leren. Het Franstalig onderwijs heeft een soortgelijk systeem: classes passerelles.

Oudkomer

Een persoon van vreemde origine, of geboren in het buitenland, die al langer dan één jaar in België verblijft.

Primair inburgeringstraject

Het eerste deel van het inburgeringstraject dat door het onthaalbureau georganiseerd wordt: lessen maatschappelijke oriëntatie en Nederlands, loopbaanoriëntatie en trajectbegeleiding. Het tweede deel (secundair traject) wordt verzorgd door de reguliere instanties (ACTIRIS, VDAB-RDB, scholen).

Trajectbegeleider

De persoon in het onthaalbureau die de nieuwkomer individueel en op maat begeleidt door het primaire inburgeringstraject.

Vestigingsplaats

Om zo dicht mogelijk bij de inburgeraars te staan, heeft bon vier vestigingsplaatsen, verspreid over het Brussels gewest: een in Brussel-stad, een in Schaarbeek, een in Sint-Jans-Molenbeek en een in Anderlecht.