UITGESTELD: Netwerkdag Cultuursensitieve Zorg

 12/04/2022

 


Opgelet! Wegens de aangekondigde nationale staking op 31 mei 2022, wordt de netwerkdag uitgesteld naar een nader te bepalen datum in het najaar. 


Dagindeling

09.30 uur: Voorstelling programma en Reflectiegroep Cultuursensitieve Zorg
10.00 uur: Comedian Erhan Demirci leidt de dag in
10.30 uur: Gesprekstafels en workshops (Kies 2 gesprekstafels van 45 minuten of 1 workshop van 1,5 uur)
12.00 uur: Lunch
13.15 uur: Lezing over racisme door politicologe Naima Charkaoui
14.00 uur: Gesprekstafels en workshops (Kies 2 gesprekstafels van 45 minuten of 1 workshop van 1,5 uur)
15.30 uur: Afsluiting
16.00 uur: Einde

Gesprekstafels

Racisme in de zorg

Het doel van deze discussietafel is om blik verruimend naar racisme in de zorg te kijken en onze eigen gekleurde bril te erkennen. Aan de hand van enkele voorbeelden en stellingen gaan we hierover met elkaar in discussie. Dit zonder oordeel over wat elke persoon zegt of denkt.

Online hulpverlening

Sinds de coronapandemie is online hulpverlening meer dan ooit ingeburgerd geraakt. Vanuit cultuursensitief perspectief verkennen we welke de voor- en nadelen zijn van deze vorm van hulpverlening, wat we graag willen behouden in de toekomst, en gaan ook na hoe je als hulpverlener aan zelfzorg kunt doen bij het online werken.

Cultuursensitieve zorg: haalbaar of niet?

We gaan in discussie over wat er nodig is om goede cultuur sensitieve zorg te verlenen. Is dit zo anders dan zorg op maat? In hoeverre laten we mensen nog teveel inpassen in ons zorgkader en zijn we voldoende bereid om tegemoet te komen aan ‘de ander’?

Toegankelijkheid van de zorg

Hoe toegankelijk is onze zorg voor mensen met een migratieachtergrond? Waar liggen de drempels en wat kunnen we doen deze te verlagen? Aan de hand van enkele voorbeelden en goede praktijken gaan we in discussie en proberen tot oplossingen te komen.

Workshops

Introductie Kruispuntdenken

Aan de hand van het kruispuntdenken-model leer je kritisch kijken naar jouw eigen referentiekader. Dit model geeft je een bredere kijk op de superdiverse realiteit en helpt je bij het herkennen van privileges en uitsluitingsmechanismen.

Workshop Ziedet? Cultuursensitieve basishouding

In deze workshop leer je het digitaal leerplatform ‘Ziedet?’ kennen, dat je helpt om vaardigheden en attitudes te oefenen om cultuursensitief met je cliënten te werken. Na de workshop kan je er zelf mee aan de slag en heb je een paar ideeën opgedaan voor oefeningen die je met jouw team kan doen.

Vragen? Cynthia van Thiel van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg - cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be

Locatie

Herman Teirlinck gebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel

---

Georganiseerd door de Reflectiegroep Cultuursensitieve Zorg:
Kenniscentrum WWZ, Foyer, Agentschap Integratie en Inburgering-BON, CAW Brussel, Huis voor Gezondheid, Sankaa, VIVO, Bru-Stars, Steunpunt Geestelijke Gezondheid, OTA Vlaams-Brabant, VGC

 

Masir Avenir

Leer Brussel kennen met Masir Avenir

Leer Brussel deze zomer beter kennen! Ben je tussen 17 en 19 jaar en ben je nog op zoek naar een leuke activiteit voor juli en augustus?

Er beweegt weer wat in Brussel!

Na twee jaar afwezigheid slaat het BEWOGEN Festival haar tenten weer op in onze hoofdstad. En bon is er opnieuw bij. Lees er hier alles over!

Ontmoeting met de Taiwanese delegatie

De Taiwanese delegatie op bezoek

Op maandag 25 april verwelkomde bon de Taiwanese vertegenwoordiging in België, om hen kennis te laten maken met ons inburgeringsbeleid.