Meer dan 625 dossiers rond diplomagelijkschakeling

Published on
di, 10/12/2019 - 14:51

Wist je dat bon ondersteuning biedt bij het gelijkschakelen van buitenlandse studiebewijzen? In 2019 hielp het team Diplomagelijkschakeling heel wat inburgeraars en werkzoekende niet-inburgeraars. Zo werd het streefcijfer van 625 dossiers voor 2019 begin december al behaald. Sterk!

Actiris-project

Onder de noemer 'Actiris-project' helpt het team Diplomagelijkschakeling Brusselse werkzoekenden bij hun erkenning voor buitenlandse studiebewijzen. Het project bestaat al sinds 2012 en werd al twee keer verlegd. Momenteel loopt het tot 2022.

Het team bestaat in Brussel uit vijf gedreven medewerkers. Ze zijn elk op een verschillende manier betrokken bij het Actiris-project. Soumia, Innocent en Hajar helpen voornamelijk inburgeraars. Joris en Pascaline staan eerder werkzoekende niet-inburgeraars bij. 

Begeleiding en informatie

Gezien de tweetaligheid van Brussel helpt het team klanten om hun erkenningsaanvragen in te dienen bij zowel de Franstalige, de Nederlandstalige en soms zelfs de Duitstalige overheidsdiensten. Dat kan gaan over diplomagelijkschakelingen. Maar sommige dossiers handelen ook over specifieke erkenningen die nodig zijn voor de uitoefening van bepaalde gereglementeerde beroepen of de erkenning van competenties bij het ontbreken van officiële studiebewijzen.

Het team coacht de aanvragers rond hun toekomstig perspectief en legt uit hoe de procedure voor diplomagelijkschakeling in elkaar zit. Onze medewerkers begeleiden het hele proces: van eerste vragen en de aanvraag zelf tot uitleg van de erkenningsbeslissing en begeleiding naar alternatieven als een diplomagelijkschakeling niet mogelijk is. Daarnaast geven ze infosessies in meerdere talen aan groepen maatschappelijke oriëntatie, aan werkzoekenden en professionals.

Advies aan organisaties en instanties

Het team helpt ook andere organisaties uit het middenveld met hun vragen en problemen rond erkenningen van diploma’s. De moeilijkheden en obstakels die werkzoekenden tegenkomen, geven ze door aan de betrokken instanties. Zo kunnen ze hun procedures efficiënter maken. Door hun expertise zijn ze bekende gezichten bij sommige overheidsagentschappen aan zowel Frans- als Nederlandstalige kant.

>> Wil je je buitenlands diploma graag laten erkennen? Lees hoe we je kunnen helpen.