LLO-aanbod voor externe deelnemers

Published on
ma, 24/03/2014 - 11:42

Vanaf 2014 stelt bon zijn workshops en infosessies rond levensloopbaanoriëntatie (LLO-aanbod) ook gedeeltelijk open voor externen. De doelgroep is werkzoekenden van andere origine die (nog) niet ingeschreven zijn bij bon. In een eerste fase werkt bon samen met een beperkt aantal doorverwijzers, zoals de Werkwinkels, het consortium en een aantal CVO’s.

bon ondersteunt al langer inburgeraars in hun denk- en keuzeproces over hun toekomstplannen via een divers aanbod aan workshops en infosessies.  Dit aanbod kan ook interessant zijn voor werkzoekenden van vreemde origine die (nog) niet ingeschreven zijn bij bon. Daarom stelt bon een aantal van deze activiteiten vanaf 2014 open voor hen. 

Enkele voorbeelden uit het aanbod:

  • Een algemene introductie rond interimwerk of een meer specifieke introductie met een focus op sociaal interimwerk.
  • Wat betekent het om als zelfstandige in België aan de slag te gaan?
  • Hoe zit het systeem van dienstencheques in elkaar?
  • Informatie rond diplomagelijkschakeling of een studietraject in het Nederlands

Meer info? LLO(at)bon.be