Leen Verraest is directeur Agentschap Integratie en Inburgering

Published on
do, 17/07/2014 - 15:57

De raad van bestuur van het Agentschap Integratie en Inburgering heeft Leen Verraest aangesteld als Algemeen Directeur. Zij is geen onbekende voor de sector. Tijdens de vorige legislatuur was Leen Verraest Adjunct kabinetschef op het kabinet Bourgeois.

Het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) “Agentschap Integratie en Inburgering” werd in november 2013 opgericht. Kort daarna ging de raad van bestuur aan de slag, met als voorzitster Zuhal Demir. Het Agentschap wil de Vlaamse bovenlokale versnippering van de integratie- en inburgeringssector tegengaan en moet de sector de nodige ademruimte geven om verder te groeien en te professionaliseren.

Het Agentschap Integratie en Inburgering zou vanaf 1 januari 2015 operationeel zijn. De onderhandelingen over de inkanteling van de betrokken organisaties, waaronder bon, zijn gepland na de zomer.