Vreemdelingenrecht en internationaal familierecht

Juridisch advies

Onafhankelijke en kwaliteitsvolle juridische dienstverlening is een van de centrale pijlers van bon. Zo willen we organisaties, voorzieningen en besturen helpen om het vreemdelingenrecht en internationaal familierecht correct toe te passen.

Wat bieden we je?

Publicaties

De meest volledige en actuele informatie over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht vind je op www.vreemdelingenrecht.be.

Via die website kan je je inschrijven op de e-nieuw​sbrief en je abonneren op het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht.

Helpdeskadvies

Met vragen over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht kan je terecht bij onze telefonische helpdesk.

Vorming

We organiseren basisvormingen en thematische vormingen.

We bieden ook vormingen op maat. Om een vorming op maat aan te vragen neem je telefonisch contact op met ons.

Begeleiding

 • We helpen organisaties, voorzieningen en besturen om het vreemdelingenrecht en internationaal familierecht correct toe te passen in hun dienstverlening.
 • We nemen deel aan overleg, uitwisselingsplatformen en werkgroepen.
 • We bespreken knelpunten met beleidsverantwoordelijken.

Thema's waarvoor je bij ons terecht kan

 • Gezinshereniging, EU-verblijf, asiel en bescherming, regularisatie, arbeidsmigratie, studiemigratie, kort verblijf, uitwijzing
 • Verblijfsdocumenten en inschrijving in het rijksregister
 • Reisdocumenten, recht op terugkeer
 • Arbeids- en beroepskaarten
 • Sociale, medische en andere rechten en plichten naargelang het verblijfsstatuut
 • Verwerving en verlies van de Belgische nationaliteit
 • Legalisatie en vertaling van buitenlandse documenten
 • Familiesituaties met een internationaal aspect

Meer info en contact

Meer over de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht en hoe je deze dienst kan contacteren, vind je op www.vreemdelingenrecht.be.

UITGESTELD: Netwerkdag Cultuursensitieve Zorg

Laat je tijdens deze netwerkdag inspireren om met cultuursensitieve zorg aan de slag te gaan en maak kennis met andere organisaties die hiermee bezig zijn.

Ontmoeting met de Taiwanese delegatie

De Taiwanese delegatie op bezoek

Op maandag 25 april verwelkomde bon de Taiwanese vertegenwoordiging in België, om hen kennis te laten maken met ons inburgeringsbeleid.