Advies en begeleiding

Brussel is een superdiverse grootstad met meer dan 182 nationaliteiten. Dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Hoe ga je als Brusselse organisatie om met medewerkers of klanten met een migratieachtergrond? En hoe bereik je het gewenste, diverse publiek?

We helpen je graag om diversiteit en inclusie te verankeren in je werking. Zo kan je het potentieel van je organisatie vergroten en meebouwen aan een open samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

De meerwaarde voor je organisatie 

  • openheid voor en aansluiting bij de superdiverse samenleving; 
  • medewerkers met een inclusieve houding en attitude; 
  • teams waarin diversiteit écht een meerwaarde wordt; 
  • een groter inlevingsvermogen en nieuwsgierigheid om het eigen referentiekader te doorbreken; 
  • nieuwe partners en een superdivers netwerk. 

Hoe kunnen we je helpen?

Je staat niet alleen voor deze uitdagingen. Je kan bij ons terecht voor advies en begeleiding op maat. 

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek peilen we naar je noden, wensen en verwachtingen. Vervolgens werken we een concreet voorstel uit. Dit kan in de vorm van advies zijn zodat je zelf aan de slag kan gaan of we nemen ruimer de tijd om je stap per stap te begeleiden. 

Als je kiest voor een begeleiding dan werken we samen aan concrete oplossingen en een structurele aanpak van de vragen en uitdagingen waarmee jouw organisatie aan de slag wil gaan. 

Het Plan Samenleven en de ondersteuning in functie van de Oekraïnecrisis zijn momenteel grote uitdagingen voor onze samenleving. Daarom starten we tussen 1 april en 1 juli 2022 tijdelijk geen nieuwe, langdurige begeleidingen op. Het programma voor begeleidingen dit najaar maken we zo snel mogelijk bekend. Je kan in die periode wel op ons blijven rekenen voor korte en praktische ondersteuningen:

  • Info en advies.

  • Vormingen waarop je vrij kan inschrijven of op maat van jouw lokaal bestuur of organisatie.

Contacteer ons

Wil je meer informatie of zit je graag eens vrijblijvend samen? Neem snel contact met ons op via info@bon.be.

 

UITGESTELD: Netwerkdag Cultuursensitieve Zorg

Laat je tijdens deze netwerkdag inspireren om met cultuursensitieve zorg aan de slag te gaan en maak kennis met andere organisaties die hiermee bezig zijn.

Ontmoeting met de Taiwanese delegatie

De Taiwanese delegatie op bezoek

Op maandag 25 april verwelkomde bon de Taiwanese vertegenwoordiging in België, om hen kennis te laten maken met ons inburgeringsbeleid.

Groep in klaslokaal

17/06 Netwerkdag toegankelijkheid - Urban Training Brussel

Toegankelijkheid is een zeer belangrijke factor binnen de werking van jeugdorganisaties en opleidingscentra. Neem deel aan de lerend netwerkdag van Urban Training Brussel rond dit thema op vrijdag 17 juni.