Jobdag Agentschap Integratie en Inburgering op 26/10

Published on
di, 27/10/2015 - 13:54

De komende maanden verwacht het Agentschap Integratie en Inburgering, waar bon deel van uitmaakt, een grote groep nieuwe inburgeraars. Het Agentschap gaat daarom op zoek naar extra leerkrachten, intakers en trajectbegeleiders. Daarvoor organiseerde het op 26 oktober samen met VDAB een jobdag in Brussel.

Het gaat om negentig tijdelijke functies. Er zijn vacatures voor 43 leerkrachten maatschappelijke oriëntatie (MO) met kennis van een van deze talen: standaard-Arabisch, Somali, Tigrinya en Dari. Daarnaast zoekt het Agentschap 27 trajectbegeleiders en 20 NT2-intakers met kennis van Nederlands en Frans of Engels. Kennis van een van de genoemde talen is een extra troef.

De Jobdag kreeg aandacht van de pers:
Bekijk het fragment uit het tv-journaal
Bekijk het filmpje op tvbrussel