Internationaal project "Local Welcoming Policies for EU migrants"

Published on
vr, 20/05/2016 - 10:25

bon – Agentschap Integratie en Inburgering maakt samen met 7 andere Europese organisaties/steden deel uit van het internationaal project “Local Welcoming Policies for EU migrants”

De stad Amsterdam, de Stichting Mira Media (Amsterdam), bon (Brussel), Johann Daniel Lawactz-Stiftung (Hamburg), International House Copenhagen (Kopenhagen) de steden Dublin en Göteborg en de Universiteit van Göteborg zetten hun schouders onder dit tweejarig project.

De deelnemende steden willen hun huidig onthaalbeleid voor migranten uit Midden- en Oost-Europa (CEE) waar nodig aanpassen en verbeteren met het oog op:

  • De belemmeringen rond mobiliteit en de volledige integratie van mobiele EU-burgers in de samenleving van het gastland weg te nemen door het  aanpakken van praktische problemen, zoals moeilijkheden bij de toegang tot relevante informatie, of taalbarrières.
  • Verbetering van de volledige deelname van mobiele EU-burgers aan het politieke en burgerlijke leven van de gastgemeenschap, evenals hun volledige uitoefening van de rechten verbonden aan EU-burgerschap, te beginnen met hun stemrecht.
  • Bevordering van de interculturele dialoog tussen mensen met verschillende nationale achtergronden en het ontwikkelen van een gastvrije houding ten aanzien van nieuwkomers.
  • Implementeren van doeltreffende monitoring en evaluatie van het beleid.

Het project is gestart in januari 2015 en eindigt in december 2016. Het project zal leiden tot een "ideaal" onthaalbeleid. Dat beleid zal worden uitgevoerd in de deelnemende steden en kan daarna worden verspreid naar andere Europese steden.

Het project bestaat uit 3 delen: Onderzoek, Ontwikkeling en uitvoering en Verspreiding.

De steden werken in partnerschap, ondersteund door de Universiteit van Göteborg, die het lokale onderzoek zal coördineren en een gemeenschappelijke toezicht- en evaluatiemodel zal ontwikkelen.

In het eerste deel van het project zullen de steden reflecteren over hun onthaal- en integratiebeleid en brengen ze hun huidige inspanningen betreffende het verwelkomen van de migranten uit Centraal en Midden Europa in kaart. Hun bevindingen zullen worden besproken in de eerste transnationale conferentie in Amsterdam. Op basis van de resultaten van het onderzoek zullen de steden hun huidige onthaalaanbod aanpassen en verder ontwikkelen en hun personeel, dat rechtstreeks in contact komt met de CEE-migranten, opleiden.

De partners zullen een monitoring- en evaluatietool ontwikkelen om de impact van het beleid te meten. Dit zal gebeuren op basis van bestaande instrumenten.

De steden zullen daarnaast hun onthaalprogramma’s verder ontwikkelen en aanpassen om hun burgerschap aan te moedigen en ter bevordering van de interculturele dialoog. Dit zal gebeuren in samenwerking met digitaal taalonderwijs en via “participatie tools”, bijeenkomsten over lokale politieke participatie, onthaalevenementen, woningprojecten, ...

Mira Media zal, gebaseerd op haar ervaring met de interculturele dialoog en diversiteit, de steden en projecten steunen. Vertegenwoordigers van de deelnemende steden nemen deel aan vier conferenties betreffende  verschillende aspecten van CEE-migratie en lokaal beleid. De resultaten van alle activiteiten zullen worden opgesteld in een "ideale" Onthaaltoolkit, die zal worden gepresenteerd en besproken op de laatste internationale conferentie in Amsterdam in juni 2016.

Meer info: https://www.amsterdam.nl/immigratie/inburgering/europees-project-0/