Infosessies 'Tieners opvoeden in Brussel'

Published on
do, 04/04/2019 - 11:16

Tieners opvoeden is niet altijd even simpel.

Daarom organiseert AgII-bon in samenwerking met CAW Brussel een traject van 5 bijeenkomsten voor mama’s en papa’s met kinderen vanaf 10 jaar.

We praten samen, wisselen ervaringen, informatie en tips uit.

Thema’s:

Uitgaan, verliefd zijn, helpen in het huishouden, schermen (tv, gsm, tablet, internet, sociale media, …), omgaan met geld (zakgeld, uitgaven voor je kinderen, …), vrienden en vriendinnen, gevoelens en vertrouwen, praten, school, fijne tijd samen, …

Voor wie?

Voor mama’s of papa’s met kinderen vanaf 10 jaar, die een inburgeringscontract getekend hebben of hun inburgeringsattest al behaald hebben.

Waar?

AgII-Bon, Toekomststraat 35, 1080 Molenbeek, lokaal 2.01 

Datum sessies:

Sessie 1:    10 mei    9u-12u

Sessie 2:    24 mei    9u-12u

Sessie 3:    7 juni      9u-12u

Sessie 4:    14 juni    9u-12u

Sessie 5:    21 juni    9u-12u

OPGELET: deelname aan alle vijf sessies is verplicht!

Taal: 

Frans

Prijs:

Gratis, maar inschrijven is verplicht.

Hoe inschrijven?

Stuur een e-mail naar info@bon.be.
Vermeld je voornaam en naam, en je gsm-nummer.