Projecten

Groep in klaslokaal

Naast ons basisaanbod hebben we een aantal projecten rond inburgering, participatie, toegankelijkheid van organisaties, samenleven, … Zo kunnen we flexibel inspelen op nieuwe uitdagingen of meer op maat werken voor bepaalde doelgroepen zoals jongeren of laaggeletterde ouders. 

We bundelen hiervoor zo veel mogelijk onze krachten met andere Brusselse partners.  

Door deze projecten: 

  • krijgen inburgeraars een traject op maat 
  • kunnen inburgeraars hun competenties en talenten verder ontwikkelen 
  • vergroten we de participatiekansen en het netwerk van inburgeraars 
  • kunnen nieuwkomers en andere Brusselaars elkaar ontmoeten en leren kennen 
  • kunnen organisaties samenwerken om hun dienstverlening beter af te stemmen op de superdiverse samenleving