هفت دلیل خوب برای شرکت در این برنامه

  • راه خود را در بروکسل سریع‌تر پیدا می‌کنید.
  • زبان ندرلندی، یعنی یکی از زبان‌های رسمی بلژیک، را یاد می‌گیرید که امتیازی برای سکونت و کار در بروکسل است.
  • به کمک مشاورتان، برنامه‌ای واقع‌بینانه برای آینده‌تان تنظیم می‌کنید.
  • اگر به طور مرتب در کلاس‌ها حاضر شوید، گواهی راهیابی به جامعه می‌گیرید.
  • در ارزش یابی مدارک تحصیلی‌تان به شما کمک می‌کنیم.
  • در طی دوره، ترتیبی می‌دهیم که از بچه‌های شما نگهداری ‌شود.
  • برنامهٔ راهیابی به جامعه رایگان است.