بُن برای شما چه فایده‌ای دارد؟

آیا در بروکسل زندگی می‌کنید؟ آیا خارجی هستید؟ آیا می‌خواهید راهتان را در بروکسل، فلاندرن، و بلژیک سریع‌تر پیدا کنید؟ پس بُن جای مناسبی برای شماست. شما در بُن می‌توانید دربارهٔ سکونت، کار، و زندگی در بروکسل اطلاعات بیشتری کسب کنید. اگر شما هم واجد شرایط باشید، می‌توانید از یک برنامهٔ رایگان راهیابی به جامعه، شامل چند دوره و مشاورهٔ فردی، بهره‌مند شوید. در پایان این برنامه، به شما گواهی راهیابی به جامعه داده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر، با مشاوران ما تماس بگیرید.