آیا تازه به بروکسل آمده‌اید و همه چیز برای شما تازگی دارد؟ یا مدت طولانی‌تری است که اینجا هستید، اما هنوز سوالاتی دارید؟ ما درک می‌کنیم که گاهی اوقات مشکل است چیزی را که در جستجوی آن هستید، پیدا کنید. به این دلیل می‌توانید در bon یک برنامه شهروندگرایی را بگذرانید. دوره و مشاوره به زبان شما می‌باشد. کارکنان باتجربه ما با کمال میل به شما کمک می‌کنند تا برای تمام سوال‌هایتان پاسخی پیدا کنید.