Over bon

bon is het Brussels onthaalbureau voor inburgering. bon onthaalt mensen van buitenlandse origine die een minimum verblijfstatuut hebben van 3 maanden. Nieuwkomers, maar ook mensen van een andere origine die al langer in Brussel wonen, kunnen bij bon terecht voor een gratis inburgeringsprogramma.

bon geeft duidelijke en juiste informatie over leven, werken en wonen in België en Brussel, maar ook over wat wettelijk mag en moet. Die cursussen biedt bon aan in meer dan 13 contacttalen. Bovendien biedt bon inburgeraars de kans om op een aangename manier Nederlands te leren. De deelnemers krijgen individuele begeleiding en toekomstgerichte workshops rond werk, opleiding en participatie aan de samenleving.

Ook minderjarigen zijn welkom. bon verwijst minderjarige nieuwkomers actief door naar het onthaalonderwijs. We werken samen met verschillende partners om anderstalige minderjarigen socio-culturele activiteiten voor te stellen.

Sinds 1 januari 2015 hoort bon bij het Agentschap Integratie en Inburgering, dat het Vlaams integratiebeleid ondersteunt. Je vindt in het Agentschap alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal tolken en vertalen (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen).